Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO zapewnia naszym kontrahentom kompleksową usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych, a także medycznych. Ze względu na skład chemiczny oraz inne aspekty zawartości tych odpadów wymagają one szczególnego traktowania, które mogą zapewnić tylko profesjonalne, rzetelne, istniejące na rynku od wielu lat firmy. W naszej ofercie znajdą Państwo możliwość odbioru odpadów takich jak:

  • przeterminowane produkty spożywcze: napoje i stałe;
  • wybrakowane kosmetyki;
  • zwroty próbek;
  • wybrakowane partie leków i farmaceutyków;
  • wybrakowane partie produktów np.: płyty cd, materiały reklamowe, urządzenia, etc.;
  • odpady medyczne i weterynaryjne;
  • pyły, szlamy, niebezpieczne substancje chemiczne;
  • inne odpady przemysłowe powstające w firmach w tym odpady niebezpieczne.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12

86-005 Białe Błota

NIP: 5542355529 REGON: 092532863

©2021 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search