Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o. od lat odbiera odpady komunalne i odpady segregowane pochodzące  z gospodarstw domowych oraz firm. Oferujemy opracowanie indywidualnego, dostosowanego do Państwa potrzeb harmonogramu odbioru, jak również zapewniamy dostarczenie pojemnika na odpady. Oferujemy i dostarczamy także worki dostosowane do gromadzenia frakcji selektywnej.
Wychodzimy naprzeciw wszystkim potrzebom naszych klientów, spełniamy wymagania ustawowe regulowane prawem krajowym jak i lokalnymi aktami prawnymi.
Oferujemy pojemniki na odpady o pojemności dostosowanej do Państwa potrzeb jak i kontenery.
Odpady komunalne odbieramy z terenu gmin Białe Błota i Osielsko. Na naszej stronie dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
Selektywna zbiórka odpadów
Wychodząc naprzeciw konieczności ochrony środowiska naturalnego nasza spółka prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych takich jak szkło, plastiki, papier. Wszystkie odpady zebrane selektywni zostają przekazane specjalistycznym podmiotom, którzy prowadzą produkcję z wykorzystaniem surowców wtórnych. Spółka posiada sortownie, dzięki której prowadzona jest segregacja, dając naszym kontrahentom pewność, że produkt który otrzymują jest zgodny z ich wymaganiami technicznymi i technologicznymi. Prowadzimy także dystrybucję worków do zbiórki selektywnej oraz kontenerów dla mieszkańców i firm, które obsługujemy.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Odpady wielkogabarytowe to te, które powstają w naszych domach jako odpady komunalne, ale ze względu na swoje parametry nie są w stanie zmieścić się do standardowych pojemników na śmieci. Należą głównie do nich elementy wyposażenia domowego jak stare kanapy, szafy, fotele, wykładziny, itp. Nasza firma oferuje odbiór tego typu odpadów, które następnie poddajemy przetworzeniu odzyskując maksimum surowców wtórnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12

86-005 Białe Błota

NIP: 5542355529 REGON: 092532863

©2021 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search